SINISTRALITAT LABORAL

¿ QUÈ ÉS LA SINISTRALITAT LABORAL ?

La sinistralitat laboral es refereix a l'ocurrència d'accidents i malalties relacionats amb el treball. S'utilitza per a descriure el nombre de lesions, malalties, incapacitats o morts relacionades amb el treball que ocorren en un lloc de treball o en una indústria determinada. La sinistralitat laboral és un indicador important de la salut i seguretat en el lloc de treball, i és un problema important en molts països. Les causes de la sinistralitat laboral poden incloure factors com la falta de capacitació i seguretat en el treball, la falta de mesures de prevenció de riscos laborals, la falta d'equip de protecció personal, l'estrès laboral i altres factors relacionats amb l'organització i l'ambient de treball. La sinistralitat laboral pot tenir greus conseqüències per als treballadors, incloent-hi lesions, malalties i discapacitats permanents, així com la mort en alguns casos. També pot tenir un impacte negatiu en les empreses, com la pèrdua de productivitat, els costos de compensació i la deterioració de la reputació de l'empresa. Per tant, és important que les empreses implementin mesures adequades de prevenció de riscos laborals per a reduir la sinistralitat laboral i protegir la salut i seguretat dels treballadors. Això pot incloure la implementació de programes de seguretat en el treball, la capacitació adequada en seguretat i la promoció d'una cultura de seguretat en el lloc de treball.

VOLS SABER-NE MÉS?

Implementació de mesures i accions per reduir la sinistralitat laboral

DIRECTORIS PIMEC RELACIONATS AMB LA SINISTRALITAT LABORAL